This is an example of a HTML caption with a link.

Video mới nhất

Bài viết mới nhất

Suni Hai Phương Pháp Đối Trị Tâm Tán Loạn Và Buồn Ngủ Khi Niệm Phật
Niệm Phật là phải lấy kinh hành niệm Phật làm chính, khi nào quý vị mỏi thì ngồi xuống nghĩ ngơi, giờ giấc ngủ nghỉ, cố gắng giảm thiểu tới mức tối đa. Bởi vì ngủ là hôn trầm, người nào ngủ nhiều, chứng tỏ người đó còn nhiều hôn trầm. Hôn trầm là...
Suni Niệm Phật Thành Phật - Tu Hành
Tu hành thật ra là chỉnh sửa tất cả những hành vi sai trái. Ở đâu để tu hành? Tu từ chỗ khởi tâm động niệm. Biết rõ sự sai trái của mình là giác ngộ, sửa chữa lỗi lầm của mình là chân tu… Lục Tổ nói rất hay “Nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian...
Suni NIệm Phật Thành Phật- Giác Ngộ
1- Phật cho chúng ta một lợi ích vô cùng lớn vô cùng thù thắng, đó là dạy chúng ta trong một đời này được thành Phật. Nếu chúng ta không chăm chỉ cố gắng tu học thì một đời này không được vãng sanh, như vậy là phụ lòng Di Đà Thế Tôn quá nhiều. Làm...
Suni Khởi Tâm Niệm Phật Tức Là Chúng Ta Đã Làm Nên Cuộc Cách Mạng Vĩ Đại Cho Bản Thân
Người xưa thường nói: “Ngọc bất trác bất thành khí”. Quả đúng như vậy, viên ngọc bị chôn vùi dưới lớp đất sâu, khi đào được nó lên, nếu chúng ta không kiên trì đánh bóng mài dũa thì nó cũng chỉ là cục đá mà thôi. Ngược lại nếu chúng ta chuyên cần...
Suni Một Ni Sư Tu Tịnh Độ Được Sơn Thần Dùng Gió Đưa Đi Hơn Ngàn Cây Số
Đồng tu của Chùa Hưng Long, họ là một đạo tràng niệm Phật rất chăm chỉ, rất khó được, họ đã đến nơi đây một lần. Lão Hòa thượng của họ là một lão Tỳ Kheo Ni, hiện tại chúng ta mới được rõ ràng. Lần trước, đồng tu Đông Bắc đến nói với chúng ta, vị...
564546
1
273
31
21